Diktets tid

Hvis du skal analysere diktets tid handler det ikke om hvilke årstall diktet foregår i eller når det er skrevet. Det handler derimot om å se nærmere på tiden i selve diktet, i forhold til hvordan diktet fortelles.

 • Tidsforløp: Hvor lang tid foregår diktet over? (Et øyeblikk, kort tid, timer, flere dager, etc.?)
  • Beskriver diktet et intenst øyeblikk?
  • Et helt liv?
  • En nasjons historie?
  • Eller?
 • Nåtid eller datid: Fortelles det i nåtid eller i datid?
  • Nåtid får ofte diktet til å virke aktuelt.
  • Datid kan f.eks. gi en følelse av at man ser tilbake på en viktig hendelse.
 • Hopp i tid: Hoppes det i tid i diktet?
  • Hvis ja: Hvilken effekt har spranget i tid?
 • Fortellertempo: Hvordan er fortellertempoet i diktet? Lavt, moderat eller høyt?
  • Et lavt fortellertempo vil si at det ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn