Indre form

Den indre formen/sammensetning handler om hvordan diktet er bygget opp rent innholdsmessig.

For eksempel kan et dikt generelt sett bygges opp som:

 • En fortelling med en sammenhengende handling.
 • En subjektiv opplevelse av en bestemt hendelse.
 • En gjennomarbeiding av et bestemt emne (f.eks. via motsetninger).

Slik analyserer du den indre komposisjonen

Du kan prøve å finne diktets indre form på følgende måte:

 • Prøv å skrive hva diktet handler om ut ifra hver strofe, ev. ut ifra noen verselinjer hvis det kun er en strofe.
 • Vurder hva det grunnleggende motivet i hver strofe er.
 • Ta en nærmere kikk på hvordan sammenhengen mellom motivene i de enkelte strofene er.
  • Kan du dele inn diktet i avsnitt i forhold til strofenes innhold og motiver?
  • Er det et bestemt innholdsmessig forløp eller en utvikling i diktet?
  • Er det visse deler av diktet som står i motsetning til hverandre?
  • Henger diktets innhold sammen i en rammestruktur der f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn