Ytre form

Et dikt er alltid bygget opp av et antall strofer og verselinjer på det ytre planet. En del av diktets ytre form kan også være rim, rytme og diktets grafiske preg.

Strofer, verselinjer, rim og rytme

  • Hvor mange strofer og verselinjer består diktet av?
  • Er strofene ens eller forskjellige? (I noen moderne dikt er det kun en strofe, og da er dette spørsmålet overflødig).
    • Er det like mange verselinjer i hver strofe?
    • Er det samme rimmønster i hver strofe? (Se ev. mer under rimmønster).
    • Er rytmen bundet eller fri? Dvs. er det den samme rytmen i strofene? (Se ev. mer under rytme).

Fas...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn