Oppbygging

Det er viktig at du analyserer diktets oppbygging, også kaldt diktets form eller komposisjon. I dikt betyr selve oppbyggingen mye for hvordan diktet påvirker mottakeren samt hva diktet betyr. Samtidig vil en kikk på formen gi deg et overblikk over diktet og hjelpe deg med å strukturere analysen din.

Når man analyserer diktets oppbygging/form snakker man både om en ytre og en indre form. Den indre formen handler om hvordan selve innholdet er strukturert, mens den ytre formen handler om alt annet, som strofer, verselinjer, rim og rytme, grafisk layout etc.

  • Hvordan er diktet ditt bygget opp, og hvilken virkning har oppbygningen?
  • Hvordan er diktets oppsetting og layout?
  • Hvordan er diktets ytre form? Og hvordan er diktets indre form? (se de neste sidene)

Grafisk oppsett

Hvordan er diktet satt opp rent grafisk? Er layouten helt normal – med en vanlig type og regelmessige strofer og verselinjer? Hvis dette er tilfellet trenger du ikke analysere diktets grafiske preg.

Hvis diktet derimot har en annerledes grafisk fremstilling, vil det være smart å inkludere dette i analy...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn