Måter å analysere dikt

...

To fremgangsmåter

En diktanalyse kan bygges opp på flere måter. Her vil vi vise deg to forskjellige fremgangsmåter som du kan velge.

  • Tematisk analyse – med fokus på tema.
  • Formel analyse – med fokus på diktets form (komposisjon, stil, språk, sjanger) og innhold (tema, miljø, personer).

Tematisk analyse

I diktanalysen din er det en god idé å ta utgangspunkt i et tema som er relevant for diktet. Dette gjelder spesielt hvis diktet har et eller flere tydelige tema som kunne vært interessante å analysere. Det kan f.eks. være «det norske», kjærlighet, identitet, naturen, tomhet, forholdet mellom individ og samfunn etc. Temaet kan i prinsippet være hva som helst.

I en tematisk analyse er det ikke nok bare å konstatere at temaet er «xx». Det handler om å undersøke hvordan temaet kommer frem i diktet og hva diktet kan si oss i forhold til temaet.

Du kan bygge en tematisk diktanalyse opp slik:

  1. En kort redegjørelse for hva diktet generelt sett handler om og hva som er tema (ev. kombinert med en analyse av hvordan diktet er bygd opp).
  2. En analyse der du fokuserer på et eller flere tema i diktet.
    • Analyser hvordan diktet fremstiller tem…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn