Måter å analysere diktet på

Å analysere et dikt handler både om å undersøke hva diktets budskap er og hvordan budskapet blir fortalt. Innholdet i diktet er selvfølgelig sentralt, men noe av det viktigste for å oppnå en god karakter er at du også analyserer diktets komposisjon, språkbruk og virkemidler – altså hvordan diktet fremstiller temaet.

  • Hva sier diktet noe om? (Innhold og tema)
  • Hvordan sier diktet det? (Analyse)
  • Hvilke betydninger kan ligge i diktet? (Tolkning)

For å kunne gjøre dette er det viktig at du leser diktet grundig flere ganger, slik at du finner ut av hva alle deler av diktet betyr. Det er ingen som kan skrive en god diktanalyse uten å lese og forstå diktet ordentlig.

Husk alltid:

  • Å underbygge analysene og tolkningene dine med sitater og konkrete henvisninger til diktet.
  • Å skrive det hele sammen til en helhet så analysen din ikke bare er en rekke adskilte punkter.

To fremgangsmåter

En diktanalyse kan bygges opp på flere måter. Her vil vi vise deg to forskjellige fremgangsmåter...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn