[323]

Diktanalyse

Denne oppskriften er en hjelp til deg som skal analysere et dikt. Den kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.

Om dikt og diktanalyse

Dikt hører til den skjønnlitterære sjangeren lyrikk og er en tekst som er skrevet på vers og eventuelt rim og en bestemt rytme. Et dikt er bygget opp av strofer og verselinjer og har en stram språklig utforming som gir et intenst uttrykk.

I et dikt holdes det ofte fast på et øyeblikk – en tilstand – en ‘her og nå opplevelse’. Det er viktig å leve seg inn i diktet med alle sansene og fornemme diktets «verden» av tanker, opplevelser, følelser og stemninger. Man må prøve å oppleve diktet gjennom å lese det, da diktet taler til intellektet og sansene på samme tid.

Derfor må du alltid lese dikt grundig før du begynner å analysere. Les det gjerne opp for deg selv, og ta notater om det du legger merke til.

Utdrag

Les her et utdrag av våres veiledning til diktanalyse:

Hva er diktanalyse?

Å analysere et dikt handler både om å undersøke hva diktets budskap er og hvordan budskapet blir fortalt. Innholdet i diktet er selvfølgelig sentralt, men noe av det viktigste for å oppnå en god karakter er at du også analyserer diktets komposisjon, språkbruk og virkemidler – altså hvordan diktet fremstiller temaet.

 • Hva sier diktet noe om? (Innhold og tema)
 • Hvordan sier diktet det? (Analyse)
 • Hvilke betydninger kan ligge i diktet? (Tolkning)

For å kunne gjøre dette er det viktig at du leser diktet grundig flere ganger, slik at du finner ut av hva alle deler av diktet betyr. Det er ingen som kan skrive en god diktanalyse uten å lese og forstå diktet ordentlig.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Diktanalyse

[323]
Brukernes anmeldelser
 • 18.03.2012
  Skrevet av Elev på Vg1
  Funker nok fint til heldagsprøve i diktanalyse, god utredning om hva man må huske å ha med, men den går ikke dypt inn på de språklige virkemidlene som metaforer, sammenligning, besjeling osv.
 • 28.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ganske bra, men tankene kunne kanskje blitt samlet på slutten i en konklusjon? Hadde også vært fint med et konkret eksempel. Hadde gjort det lettere å forstå.
 • 07.05.2023
  Skrevet av Elev på Vg3
  det er fantastisk...
 • 04.01.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
  kjkjjjj