Diktanalyse | Oppskrift

5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 (273 anmeldelser)

Få best mulig hjelp til å skrive diktanalyse med Studienetts oppskrift. Oppskriften på analyse av dikt inneholder alle de ulike momentene som man kan komme inn på i en diktanalyse.

Les oppskriften på diktanalyse nå

Oppskriften er en god og utprøvd modell for hvordan du kan skrive en diktanalyse, og forklarer hvilke virkemidler en diktanalyse bør inkludere.

Studienetts oppskrift inneholder dessuten eksempler på analyse og tolkning av dikt, slik at du kan se hvordan man i praksis analyserer de ulike elementene.

Oppskriften på analyse av dikt tar for seg:

  • Handling
  • Virkemidler 
  • Sjanger 
  • Oppbygging
  • Rim og rytme
  • Personer og forteller 
  • Miljø 
  • Billedspråk
  • Tema og budskap
  • Tolkning

Bli ekspert på diktanalyse i norsk

Med denne modellen vil du bli klar for å skrive gode diktanalyser fra bunnen av, noe som kan hjelpe deg til en bedre karakter i norskfaget, for eksempel dersom du skal skrive en diktanalyse som del av særemnet eller på eksamen.

Oppskriften er rettet mot elever på Vgs. Den går igjennom alle elementene det er relevant å ha med i en diktanalyse på Vgs. Oppskriften kan leses som en guide fra start til slutt, men den kan også brukes som en verktøykasse som du kan slå opp i når du har bruk for hjelp til analysen din.

Få hjelp til diktanalyse nå

Modellen inneholder mange ulike ting som man kan komme inn på i en diktanalyse. Det er viktig å nevne at du ikke skal komme inn på alt i analysen din. Du skal velge de tingene i analysemodellen som du kan bruke som inspirasjon til å analysere akkurat det diktet du sitter med.

Utgangspunktet for analysen din skal altså være det som kunne vært interessant å analysere i diktet. Det er diktet og ikke analysemodellen som skal styre analysen din.

Analysemodellen kan brukes som inspirasjon til analyse og tolkning av alle typer dikt, og den er god å bruke til både lekser, oppgaveskriving og på eksamen.


Brukernes anmeldelser av: Diktanalyse | Oppskrift

Mest nyttige positive kommentar

42 ut av 48 syns denne kommentaren var nyttig:

6 6 6 6 6 6

Dette var bra! Hjalp meg skikkelig på heldagsprøven i Norsk! :)

VS.

Mest nyttige kritiske kommentar

2 ut av 2 syns denne kommentaren var nyttig:

3 3 3 3 3 3

dette hjalp meg veldig

Skrevet av: Student på 2. år


42 ut av 48 syns denne kommentaren var nyttig:
6 6 6 6 6 6

, 19.11.2009

Dette var bra! Hjalp meg skikkelig på heldagsprøven i Norsk! :)


31 ut av 39 syns denne kommentaren var nyttig:
6 6 6 6 6 6

, 16.11.2009

veldig bra, den har en enkel modul å se etter å er perfekt for dikt analytikere


3 ut av 3 syns denne kommentaren var nyttig:
5 5 5 5 5 5

, 19.11.2016

enkel å forstå selv for meg som hater dikt


3 ut av 3 syns denne kommentaren var nyttig:
6 6 6 6 6 6

, 07.06.2016

En god oppskrift til hvordan man skal analysere et dikt

Skrevet av: Elev på Vg3