Norsk dikt

Skal du skrive et dikt? Da kan du få god hjelp ved å se på et par av eksemplene du finner nedenfor. Diktene er skrevet av elever i norsk, og gir deg tips til tema, oppbygging og bruk av virkemidler i dikt. Bruk diktene som hjelp og inspirasjon, og få en god start på ditt eget dikt!

Hva er et dikt?

Dikt er lyriske tekster som hører til de skjønnlitterære sjangerne. Andre lyriske tekster er for eksempel sanger. Lyriske tekster kjennetegnes ofte av at de er relativt korte, og at de er bygget opp av strofer og verselinjer. Dikt anvender også flere språklige virkemidler, noe som gir dem et intenst uttrykk.

Hvordan skrive dikt?

Å skrive dikt kan være en spennende, kreativ og en lærerik prosess. Innen du går i gang med selve skrivingen, bør du imidlertid stille deg noen spørsmål i forbindelse med oppsettet og innholdet:

  • Hva skal være temaet og motivet i diktet ditt?
  • Hvordan skal diktet bygges opp?
  • Skal diktet ditt inneholde rim og rytme?
  • Hvilken synsvinkel skal diktet fortelles fra?
  • Hvilke virkemidler skal brukes for å få frem budskapet?
  • Og til slutt, hva skal være budskapet i diktet ditt?

Du bør også vurdere hvilken dikttype den lyriske teksten din skal ta utgangspunkt i. Dessuten er det en god idé å danne seg en oversikt over de ulike sjangertrekkene ved dikt.

Les mer om sjanger og dikttyper her.

I Studienetts oppskrift til diktanalyse tar vi for oss virkemidler i dikt. Selv om oppskriften er tiltenkt en diktanalyse, fungerer den også utmerket som hjelp til skriving av dikt.

Se Studienetts veiledning til virkemidler i dikt her.

Eksempel på dikt i norsk

Du kan få god hjelp til ditt eget dikt ved å se på hvordan andre har løst en liknende oppgave. Nedenfor finner du flere eksempler på dikt skrevet av elever på videregående skole og ungdomsskolen.

Les et dikt om kjærlighet her.

Her har du et dikt om redsel.

Ta en titt på diktene under, og få inspirasjon når du skal i gang med å skrive ditt eget dikt!