Norsk biografi

Skal du skrive en biografi? Da kan du få gode hjelp ved å ta en titt på oppgavene du finner på denne siden. Her har nemlig Studienett samlet sammen en rekke eksempler på biografier i norsk.

Bruk eksemplene som hjelp og inspirasjon når du skal i gang med å skrive din egen biografi.

Hva er en biografi?

I en biografi skal du fortelle om en persons liv. Du skal gi dypere innsikt i personens liv og personlighet, og kan blant annet ta for deg konkrete hendelser eller personens karriere. I biografien kan du også gå nærmere inn på personens karakterutvikling og følelser.

Hvordan skrive biografi?

Å skrive en biografi behøver ikke være vanskelig. Men sørg for å sette deg skikkelig inn i livet til personen du skal skrive om. Biografien din kan blant annet inkludere faktorer som:

  • navn, fødeår og –sted
  • oppvekst
  • utdanning og karriere
  • politiske meninger
  • samfunnet
  • familie
  • oppnåelser

Hvilke faktorer biografien din skal omfatte avhenger av personen du skal ta for deg. Husk å drøfte hvordan ulike elementer i personens liv kan ha påvirket senere hendelser og utvikling.

Biografi eksempel

Se eksempler på hvordan andre har løst denne oppgavetypen i norsk, og få gode tips til din egen biografi.

Ved å lese andre biografier kan du få tips til hvem du kan skrive om og hvilke faktorer det er viktig å nevne. På Studienett finner du biografier omhandlende både forfattere, politikere og artister. Mulighetene er mange!

Se en biografi om Tore Renberg her.

En biografi om Knut Hamsun finner du her.

Biografi på særemne

På Vg3 skal du skrive en fordypningsoppgave om et selvvalgt emne. Én mulighet er å skrive en biografi. Å skrive en biografi åpner for mange muligheter.

Du kan blant annet velge å fortelle om en forfatter. Mulige innfallsvinkler kan da være å diskutere hvordan oppvekst og familie har hatt innflytelse på forfatteren, og hvordan forfatterens verk er påvirket av samfunnet.

Bla igjennom de mange biografiene nedenfor, og få gode råd og veiledning til din egen biografi.