Utviklings­trekk i det norske språket

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive oppgaven om «Utviklingstrekk i det norske språket», som gitt til skriftlig eksamen i Norsk sidemål 28. november 2016. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i en resonnerende tekst.

Fakta om «Språkbrukaren»

Forfatter: Erlend Lønnum
Årstall: 2016
Sjanger: Kommentartekst i Språknytt, Språkrådets blad for språkinteresserte

Fakta om «Den andre broren min»

Forfatter: Maria Navarro Skaranger
Årstall: 2015
Sjanger: Roman

Fakta om «Er du ish på tida?»

Forfatter: Signe Nilssen
Årstall: 2016
Sjanger: Artikkel i Språknytt, Språkrådets blad for språkinteresserte

Oppgaveformulering

Vedlegg:
− «Språkbrukaren», kommentartekst av Erlend Lønnum, Språknytt 1-2016
− «Den andre broren min» av Maria Navarro Skaranger, 2015 (utdrag)
− «Er du ish på tida?» av Signe Nilssen, Språknytt 2-2016

De tre vedleggene illustrerer utviklingstrekk i det norske språket. I romanen Alle utlendinger har lukka gardiner av Maria Navarro Skaranger møter vi en jeg-forteller som snakker et talemål som kalles multietnolekt. De to andre tekstene viser hvor mye norsk kan påvirkes av engelsk.

Skriv en resonnerende tekst der du drøfter fordeler og ulemper ved at det norske språket blir påvirket av andre språk. Bruk eksempler fra vedleggene.

Kommentar:
I svaret ditt skal du vise kunnskap om språk og språkutvikling, og det skal komme tydelig fram at du bruker tekstvedleggene. Du skal vise evne til selvstendig refleksjon.

Bakgrunnskunnskap om multietnolekt

Multietnolekt er en betegnelse på en måte å snakke på der mennesker med ulik etnisk bakgrunn omgås, som består av majoritetsspråket ispedd ord, uttrykk og setningsoppbygging som er påvirket av morsmålene til de ulike menneskene. Varianten har altså innslag fra flere ulike språk, ikke bare ett.

Denne varianten oppstår gjerne i ungdomsmiljøer og brukes ofte for å markere gruppeidentitet, både av ungdom med og uten innvandrerbakgrunn.

Multietnolekt er et fenomen som særlig viser seg i språklige og kulturelle heterogene miljøer i storbyene, og det er forsket mye på denne språklige varianten i Oslo, Stockholm og København.

Hjelp til oppgavetypen

Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen resonnerende tekst i norsk? Se Studienetts oppskrift her:

Resonnerende tekst

Her får du grundig hjelp til hvordan du kan skrive en resonnerende tekst i norskfaget og til eksamen. Dette er en oppgavetype som ofte er en del av norsk skriftlig eksamen, både i hovedmål og sidemål. Det er lett å kjenne igjen denne typen, for oppgaven er alltid formulert slik: «Skriv en resonnerende tekst …»

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Utviklingstrekk i det norske språket

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 15.04.2021
    Skrevet av Elev på Vg3