Drøfting av synspunkter

I oppgaven blir du bedt om å drøfte noen av Åmås’ synspunkter. Her gir vi deg inspirasjon til denne drøftingen ved å komme med eksempler på synspunkter du kan diskutere.

Skaper dialekt troverdighet?

Ifølge Åmås skyldes den utstrakte bruken av dialekter i reklame at dialekter er troverdige: «Talemål gjør reklame som du ellers ikke ville stoppe opp ved, avvæpnende, fengende og troverdig.»

Er du enig i at dialekt tilfører reklame troverdighet? Hvorfor/hvorfor ikke? Kanskje har du selv sett en reklame som du kan trekke inn her?

Åmås trekker frem ærlighet samt kulturelle og geografiske assosiasjoner som årsaker til at dialekter oppfattes som troverdige. Er du enig i denne forklaringen?

Kan du komme på andre årsaker til at dialekt brukes i reklame enn troverdighet? Spiller for eksempel dialekt på mottakernes følelser?

Styres reklamebransjen kun av lønnsomhet?

Teksten får frem et synspunkt om at reklamene bruker dialekt som virkemiddel utelukkende fordi det er lønnsomt: «Den kommersielle utnyttingen viser rett og slett at dette er språkbruk som er attraktiv, som tiltrekker kunder og utløser kjøp. ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn