Språk til salgs | Artikkel

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive oppgaven om «Språk til salgs» av Knut Olav Åmås. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din. Vi anbefaler at du utformer denne oppgaven som en norsk fagartikkel. Oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk sidemål 30. mai 2016.

Oppgaveformulering

Vedlegg:

− Knut Olav Åmås: «Språk til salgs», Aftenposten 21.12.2014

Formuler kort hovedsynet til Åmås, og drøft noen av synspunktene hans. Vis til slutt hvordan dialekt kan brukes som virkemiddel i noen andre sammenhenger, for eksempel i film, musikk, litteratur eller sosiale medier.

Kommentar:

Du skal formulere hovedsynet til Åmås på en kort og presis måte og vise selvstendighet i drøftingen din. I den siste delen skal du vise evne til refleksjon.

Fakta om teksten «Språk til salgs»

Forfatter: Knut Olav Åmås
Årstall: 2014
Sjanger: Kommentar

Sammendrag av teksten «Språk til salgs»

Teksten «Språk til salgs» handler om bruk av dialekt som virkemiddel i TV-reklame.

Åmås har den siste tiden lagt merke til økende bruk av dialekter i reklame. Tidligere var dialektbruk lite prestisjefylt, men dette har nå forandret seg. Dialekt har blitt svært vanlig i reklame, trolig fordi den i tillegg til å fange oppmerksomhet, også tilfører reklamen troverdighet.

Selv om dialekt som virkemiddel kan ha visse negative sider, som å fremstille brukere av enkelte dialekter som dumme, anser forfatteren utviklingen først og fremst som positiv: Den vitner om stor interesse for dialekters rolle for identitet, og at det er attraktivt å snakke dialekt.

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Oppskrift på artikkel

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på artikkel som dekker alt du kan komme inn på i en slik oppgave. Se oppskriften her:

Artikkel | Oppskrift

Å skrive en artikkel i norsk trenger ikke å være så veldig vanskelig. Hvis du vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, er dette en oppgavetype som du fort kan mestre.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Språk til salgs | Artikkel

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.