Språk, kjønn og likestilling | Artikkel

Her får du hjelp og inspirasjon til å skrive oppgåva om språk, kjønn og likestilling.

Dette gjer vi ved å vise ei rekke døme på kva du kan komme inn på i oppgåva di, knytt til dei haldningane ein finn i teksten, og til ulike meiningar om språkstyring.

Oppgaven:
Formuler kort hovedsynet i artikkelen, og drøft noen av synspunktene.
I hvilken grad mener du at Språkrådet og andre offentlige myndigheter bør styre språkutviklingen?
Vedlegg: Språk, kjønn og likestilling, artikkel fra Språkrådet 1998

Bakgrunnskunnskap om Språkrådet og språkstyringa i Noreg

Her gir me ei kort oversikt over kva oppgåvene til Språkrådet er, og kven som styrer språkutviklinga i Noreg.

Språkrådet er staten sitt rådgivande organ i spørsmål som gjeld norsk språk (bokmål og nynorsk). Det betyr at politikarane rådfører seg med Språkrådet i politiske spørsmål som gjeld språk og språkbruk.

Det betyr òg at Språkrådet følgjer særleg med på korleis staten bruker språket. Det er eit krav at av all kommunikasjon frå det offentlege, til dømes rapportar dei lagar, informasjon dei legg ut på heimesidene sine og brev dei sender ut, skal minst 25 % vere på nynorsk. Dette er det Språkrådet som følgjer opp.

Språkrådet rådgir ikkje berre det offentlege, dei uttaler seg også om korleis språket blir brukt blant folk, altså av deg og meg.

Språkrådet er ansvarleg for normering av språket. Det betyr at dei lagar ordbøker, og passar på at nye ord som blir mykje brukt kjem inn i rettskrivinga, mens ord som ingen bruker lenger kanskje går ut.

Det offentlege og lærarar og elevar i norsk skole må følgje normeringa som Språkrådet lagar. Andre, som privatpersonar og aviser, kan velje korleis dei vil skrive, men dei blir oppmoda til å bruke korrekt språk slik Språkrådet har definert det.

Hjelp til oppgåvetypen?

Treng du hjelp til å skrive og bygge opp oppgåvetypen ‘fagartikkel i norsk’, kan du sjå Studienett si oppskrift på denne oppgåvetypen:

Artikkel | Oppskrift

Å skrive en artikkel i norsk trenger ikke å være så veldig vanskelig. Hvis du vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, er dette en oppgavetype som du fort kan mestre.

Treng du hjelp til å skrive og bygge opp oppgåvetypen ‘resonnerende tekst i norsk’, kan du sjå Studienett si oppskrift på denne oppgåvetypen:

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Språk, kjønn og likestilling | Artikkel

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3