Når dialekt blir maktspråk

Få hjelp til din oppgave om «Når dialekt blir maktspråk» med Studienetts eget oppgavehjelp. Ved å vise deg en rekke eksempler på hva du kan komme inn på i artikkelen din, veileder vi deg trygt og godt igjennom denne oppgaven, som ble gitt til eksamen i Norsk sidemål 28. mai 2015.

Her får du ypperlig hjelp til å gjøre greie for synspunktene i «Når dialekt blir maktspråk». I tillegg gir vi deg noen forslag til ulike momenter, som du kan bruke i din drøfting av dialektenes fremtid. 

Oppgaveformulering

Vedlegg

- Åsta Øvregard: «Når dialekt blir maktspråk»

Gjør greie for hovedsynet i teksten og kommenter noen av synspunktene. Hvordan ser du på framtiden for dialektene i Norge? 

Kommentar

Du skal formulere hovedsynet på en kort og presis måte. I svaret ditt skal du vise evne til selvstendig refleksjon og saklig argumentasjon. Du skal bruke kunnskapen du har om språkdebatt, språkpolitikk og talemålsvariasjon. 

 

Oppskrift på artikkel

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på artikkel. Denne gir deg all den informasjonen du trenger for å skrive en artikkel. Se oppskriften her: Artikkel oppskrift

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Når dialekt blir maktspråk

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 13.04.2016
    Skrevet av Elev på Vg3