Resonnerende tekst om modernismen

I denne oppgavehjelpen gir vi deg inspirasjon til å skrive en resonnerende tekst om modernismen. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din. Vi går først gjennom modernistiske trekk ved tekstene «Der skreg en fugl» av Vilhelm Krag, «Det er ingen hverdag mer» av Gunvor Hofmo, «Guernica» av Pablo Picasso og «Dropp det!» av Franz Kafka. Deretter diskuterer vi tekstenes relevans i dagens samfunn. Denne oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk hovedmål 24. november 2015.

Husk at denne oppgaven forutsetter et vidt tekstbegrep, og at også maleriet til Pablo Picasso i denne sammenhengen er å regne som en tekst.

Oppgaveformulering

Vedlegg

− Vilhelm Krag: «Der skreg en fugl», 1894
− Franz Kafka: «Dropp det!», 1922
− Pablo Picasso: Guernica, 1937
− Gunvor Hofmo: «Det er ingen hverdag mer», 1946

Velg tre av vedleggene og skriv en resonnerende tekst om modernismen, der du bruker eksempler fra tekstene for å vise hvordan de er uttrykk for sider ved den modernistiske tradisjonen mellom 1890 og 1950. I hvilken grad mener du disse tekstene fortsatt er aktuelle?

Kommentar

Oppgaven er todelt. I den første delen kan du velge hva du vil legge vekt på. I den andre delen skal du vise evne til selvstendig refleksjon. Du kan velge hvordan du vil strukturere svaret ditt.

Bakgrunnskunnskap om modernismen

Modernismen betegner en utvikling innenfor kunst og arkitektur som dominerte i Europa sent på 1800-tallet og på starten av 1900-tallet. Perioden var preget av enorme industrielle fremskritt, massetilflytning til byene og etter hvert store kriger. Denne samfunnsutviklingen ble speilet i kunsten, både når det gjaldt form og innhold.

Modernismen ble først omtalt som avant garde, et uttrykk som betegner en bevegelse som ønsker å bryte med det eksisterende. Innenfor litteraturen gikk de tradisjonelle verseformene i lyrikken tapt til fordel for frie vers, og temaene i både prosa og lyrikk gikk fra å dreie seg om familie og samfunnsproblemer til angst, lengsel, ensomhet og fremmedgjøring. I malerkunsten ble det eksperimentert mye med former og farger.

I Norge var det særlig forfattere som Knut Hamsun og Sigbjørn Obstfelder som mot slutten av 1800-tallet begynte å skrive modernistisk, i en periode som vi her i landet gjerne kaller nyromantikken. Utover 1900-tallet gjennomgikk modernismen, som litterær retning, flere stadier, og forfattere som Rolf Jacobsen, Gunvor Hofmo og Tarjei Vesaas ble viktige representanter for den modernistiske lyrikken.

Hjelp til oppgavetypen

Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen resonnerende tekst i norsk? Se Studienetts oppskrift her:

Resonnerende tekst

Her får du grundig hjelp til hvordan du kan skrive en resonnerende tekst i norskfaget og til eksamen. Dette er en oppgavetype som ofte er en del av norsk skriftlig eksamen, både i hovedmål og sidemål. Det er lett å kjenne igjen denne typen, for oppgaven er alltid formulert slik: «Skriv en resonnerende tekst …»

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Resonnerende tekst om modernismen

[5]
Brukernes anmeldelser
 • 09.03.2016
  Får fram alt som er viktig å vite om modernismen, spesielt god i bruk til analyse av modernistiske tekster.
 • 13.04.2016
  !!!
 • 20.04.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 12.10.2020
  Skrevet av Underviser på Videregående skole