Sammendrag

Innen du går i gang med selve analysen, kan det være en god idé å danne seg en oversikt over innholdet i de ulike tekstene. Her oppsummerer vi innholdet i hver av de tre tekstene.

Sammendrag av «Luren»

«Luren» er en bondefortelling satt i Gudbrandsdalen, utformet som et brev. Utdraget vi leser, er fra første del av brevet, der fortelleren forbereder leseren – sin «kjære venn» – på at han skal fortelle et eventyr.

...

Sammendrag av «Midt i byen»

«Midt i byen» er et dikt som består av tolv verselinjer fordelt på fire strofer, med tre vers i hver. Diktets jeg beskriver at hun eller han har levd lenge uten sang i sitt hjerte, men nå er tilbake i byen, med et hjerte som «svinger frydefullt».

...

Sammendrag av «Imitasjonen»

«Imitasjonen» er et moderne dikt, skrevet i 2016. Det består av tolv strofer av varierende lengde, totalt 41 verselinjer. Diktet tar for seg kontrasten mellom livet før og livet nå, og mellom naturen og det moderne bylivet.

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn