Redegjørelse

I denne delen av analysen gir vi deg et kort overblikk over hvordan menneskenes forhold til naturen kommer til uttrykk i de tre tekstene. Vi kommenterer også hvorfor de ulike måtene å se på naturen på i tekstene er typiske for de kulturhistoriske epokene som tekstene er skrevet i.  

Menneskenes forhold til naturen uttrykt i «Luren»

I «Luren» er det et typisk nasjonalromantisk syn på den norske naturen som kommer frem – her er det også et poeng at naturen er norsk

...

Menneskenes forhold til naturen uttrykt i «Midt i byen»

«Midt i byen» er satt, som tittelen indikerer, midt i byen, og fordi Rudolf Nilsen er dikteren, vet vi at byen i dette tilfellet er Oslo. Nilsen skriver at livet på landet nok kan være bra for mange...

...

Menneskenes forhold til naturen uttrykt i «Imitasjonen»

Dette diktet er skrevet i 2016, og det beskriver tanker om utvikling og naturen som de fleste som lever i Norge i dag, kan kjenne seg igjen i. Sørumgård Botheim viser hvordan alle...

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn