Om denne nettboken

© 2020 Better Students ApS

Tittel: Menneskenes forhold til naturen | Oppgavehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2017
Sist oppdatert: 23.08.2019
Antall sider: 12

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2017). Menneskenes forhold til naturen | Oppgavehjelp. Hentet 23. september 2020 fra https://www.studienett.no/norsk/artikkel/menneskenes-forhold-til-naturen

Litteratur

https://www.bokselskap.no/boker/luren/tittelside

https://nbl.snl.no/Maurits_Hansen

https://snl.no/postmodernisme_-_litteratur

https://nbl.snl.no/Rudolf_Nilsen