Menneskenes forhold til naturen

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive oppgaven om «menneskenes forhold til naturen», som gitt til eksamen i Norsk hovedmål 22. november 2016, med utgangspunkt i de tre tekstene «Luren», «Midt i byen» og «Imitasjonen». 

Vi anbefaler at du utformer denne oppgaven som en resonnerende tekst eller en norsk fagartikkel.

Oppgaveformulering

Vedlegg:

− «Luren» av Maurits Hansen, 1819 (utdrag)
− «Midt i byen» av Rudolf Nilsen, 1929
− «Imitasjonen» av Guri Sørumgård Botheim, 2016

Grei ut om hvordan menneskenes forhold til naturen kommer til uttrykk i de tre vedlagte tekstene. Forklar hvordan natursynet i tekstene er typisk for den kulturhistoriske sammenhengen de er skrevet i. Bruk eksempler fra tekstene.

Kommentar:
Du skal bruke både tekstvedleggene og relevant fagkunnskap når du skriver om menneskenes forhold til naturen. Du kan selv velge hvordan du vil strukturere svaret ditt.

Fakta om teksten «Luren»

Forfatter: Maurits C. Hansen
Årstall: Første gang trykket i blad/magasin i 1819, senere i Noveller og Fortællinger i 1855–1858
Sjanger: Novelle (ofte kalt Norges første bondefortelling)

Fakta om teksten «Midt i byen»

Forfatter: Rudolf Nilsen
Årstall: Utgitt posthumt i diktsamlingen Hverdagen i 1929
Sjanger: Dikt

Fakta om teksten «Imitasjonen»

Forfatter: Guri Sørumgård Botheim
Årstall: Utgitt i diktsamlingen Heime mellom istidene i 2016
Sjanger: Dikt

Bakgrunnskunnskap om natursynet i romantikken og modernismen

Når du skal drøfte forholdet mellom menneskene og naturen med utgangspunkt i de tre tekstene, kan det være lurt å først sette seg litt inn i hvordan man så på naturen i de tidsperiodene hvor tekstene er skrevet. Her sier vi litt om natursynet i romantikken og modernismen.

Natursynet i romantikken

«Luren» er skrevet tidlig på 1800-tallet, og er sterkt preget av å være et produkt av romantikken. I romantikken, som etter hvert ble tydeligere nasjonalromantisk, ble det viktig å fremheve og definere ‘det norske’; man var opptatt av å vise at Norge hadde en lang historie, et eget språk og en egen kultur – at vi var en egen nasjon.

Naturen sto sentralt i denne forestillingen – den var uberørt og slående vakker, men den kunne også være ugjestmild og farlig. Begge deler ble karakterisert som typisk norsk, og man tenkte seg at det norske folk var et produkt nettopp av å ha vokst opp i denne råe og brutale, men også blendende vakre naturen. Norske fjell, fjorder og daler var ubesudlede og rene – akkurat som de stolte, norske bøndene.

Natursynet i modernismen

Modernismen innenfor kunst og litteratur startet på slutten av 1800-tallet i Europa. Til Norge kom modernismen en del senere, men det finnes eksempler på modernistisk eksperimentering og tematikk allerede tidlig i det forrige århundre. Nilsens dikt viser dette ganske tydelig: Temaet i teksten – byen – er typisk for modernistisk litteratur, men diktet er skrevet med bundne vers, og har en tydelig rytme med enderim, noe man ga slipp på en del år senere.

Modernistisk litteratur grodde i hovedsak frem fordi det skjedde store samfunnsendringer: Teknologisk og industriell utvikling, massetilflytting til byene og stadig flere fabrikker gjorde at livskårene for svært mange mennesker ble endret. Denne utviklingen ble mottatt med blandede følelser av de fleste: Fremskritt var bra, men også nytt og skremmende.

Som en konsekvens handlet mye av litteraturen nå om livet i byene, om det skitne og industrielle, om mennesker som levde tett og om fordeler og ulemper med det å bo i byen. Denne temadreiningen startet allerede i naturalismen, med tendenslitteraturen, men ble enda mer fremtredende i modernistisk diktning. Den tradisjonelle norske litteraturen om bønder og livet på landet var forlatt til fordel for bylivet.

Oppskrift på resonnerende tekst

Resonnerende tekst

Her får du grundig hjelp til hvordan du kan skrive en resonnerende tekst i norskfaget og til eksamen. Dette er en oppgavetype som ofte er en del av norsk skriftlig eksamen, både i hovedmål og sidemål. Det er lett å kjenne igjen denne typen, for oppgaven er alltid formulert slik: «Skriv en resonnerende tekst …»

Oppskrift på artikkel

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på artikkel som dekker alt du kan komme inn på i en slik oppgave. Se oppskriften her:

Artikkel | Oppskrift

Å skrive en artikkel i norsk trenger ikke å være så veldig vanskelig. Hvis du vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, er dette en oppgavetype som du fort kan mestre.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Menneskenes forhold til naturen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.