Jamstillings­vedtaket

Her gir vi deg inspirasjon til å skrive oppgaven om Jamstillingsvedtaket. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din.

Vi anbefaler at du utformer denne oppgaven som en norsk fagartikkel eller en resonnerende tekst. Oppgaven er fra eksamen i norsk sidemål, våren 2013.

Oppgaveformulering:
«Jamstillingsvedtaket» og «Slaget i Stortinget», frå antologien Nynorsk av hjartans lyst, «Den nynorske forteljinga» av Ottar Grepstad.
Jamstillingsvedtaket i 1885 førte til at vi i dag har to formelt likestilte og gjensidig forståelege skriftspråk i Noreg. Det er ein språksituasjon som har skapt mykje debatt.
Bruk vedlegget «Slaget i Stortinget» til kort å gjere greie for nokre av argumenta i debatten før jamstillingsvedtaket. Drøft deretter nokre av synspunkta som kjem fram i Ottar Grepstads tekst «Den nynorske forteljinga» frå 2012. Kva for tankar har du om språkleg mangfald i Noreg i framtida?
Kommentar:
Oppgåva er tredelt, men du skal leggje mest vekt på dei to. Du skal bruke tekstvedlegga og eventuelt andre kjelder. Du må bruke kjeldene på ein relevant måte. I den siste delen av oppgåva skal du reflektere sjølvstendig om språksituasjonen i Noreg i framtida.

Hjelp til oppgavetypen

Har du brug for hjælp til opbygging og skriving av oppgaventypen artikkel? Se Studienetts oppskrift på artikkel i norsk her:

Artikkel | Oppskrift

Å skrive en artikkel i norsk trenger ikke å være så veldig vanskelig. Hvis du vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, er dette en oppgavetype som du fort kan mestre.

Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen resonnerende tekst i norsk? Se Studienetts oppskrift her:

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Jamstillingsvedtaket

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 21.11.2016
    Bra sammendrag og sammenlikning av argumentasjonene. Fikk tilbakemelding av læreren om å ikke bruke retoriske begreper siden oppgaven ikke ber om det. burde i tillegg si litt generelt om språkdebatten på den tiden.
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3