«Om det evige liv» i dag

I «Om det evige liv» er det det evige livet i himmelriket som fremstår som viktigst. Menneskene er svake og ukloke, og må søke trøst i Jesus og livet etter døden for å komme seg gjennom lidelsene på jorden. Kan disse tankene ha noen betydning for dagens mennesker?

Livet på jorden er blitt viktigere

I dag er mange ikke-religiøse, og tror at det nåværende livet er det eneste. Da er naturligvis det å gjøre dette ene livet best mulig av stor betydning, og ideen om trøst i livet etter døden er irrelevant. Men også for religiøse mennesker i dag er slike tanker om å godta lidelse mye mindre utbredt.

På 1600-tallet var det vanlig å godta undertrykkelse. I dagens samfunn er dette mindre akseptert, og også mange religiøse ønsker å leve et godt liv på jorden, og også kanskje kjempe mot urettferdighet.

I ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn