Tematikkens betydning i dag

Den siste delen av oppgaven går ut på at du skal vurdere om tematikken i de tre tekstene «Hamlet» av William Shakespeare, «Om det evige liv» av Dorothe Engelbretsdotter og «Fattig ynskje» av Tor Jonsson kan ha betydning for menneskene i dag.

I det følgende reflekterer vi over tekstenes tematikk og deres betydning i dag. Denne vurderingen gir vi deg inspirasjon til ved å trekke frem momenter fra de ulike tekstene og knytte dem til i dag.

Til slutt sammenfatter vi betydningen av de tre tekstenes tematikk, og presenterer en overordnet vurdering.