«Om det evige liv» i kulturhistorisk sammenheng

«Om det evige liv» er en tekst fra barokken, en periode da det først og fremst var stort fokus på Gud og religion. Hvilke trekk ved teksten gjør at den er typisk for barokken?

Livet etter døden viktigst

Engelbretsdotters salme fremmer et syn om at livet etter døden i himmelriket er viktigere enn det på jorden:

«Om jeg på jorden alle vegne
må føre mang en klagelyd,
da får min stemme bedre klang
i paradis, blant englesang.
» (strofe 8, vers 45-48)

Dette synet reflekterer den sentrale rollen religionen spilte på denne tiden. Mange godtok omfattende lidelse og undertrykkelse, siden de hadde håp om et bedre liv i paradis etter døden.

Menneskets svakheter

Barokkens syn på mennesket var langt mindre positivt...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn