«Fattig ynskje» i kulturhistorisk sammenheng

Jonssons dikt «Fattig ynskje» ble skrevet i etterkrigstiden, på 50-tallet. Hva er det med diktets tematikk og utforming som gjør det typisk for denne perioden?

Synet på Gud og mennesket

«Fattig ynskje» formidler et syn om at både Gud og mennesket er utilstrekkelige:

«Var eg ein Gud,
ville eg skapa
ei stillare verd.
» (strofe 1, vers 1-3)

Utilstrekkelig menneske: Om diktets jeg hadde vært en gud, ville han ha skapt en fredeligere verden. Fordi han er et menneske, klarer han imidlertid ikke det. Mennesket er altså ikke fullkomment.

Det ondes problem: Diktet kritiserer også Gud. Når verden er så full av krig og lidelse, kan det ikke eksistere en god og allmektig Gud. Kanskje tror ikke diktets jeg på Gud i det hele tatt?

Ikke liv etter døden: Dessuten gir diktet inntrykk av at det ikke finnes noe liv e...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn