Tekstene i kulturhistorisk sammenheng

I oppgaven blir du bedt om å plassere tekstene «Hamlet» av William Shakespeare, «Om det evige liv» av Dorothe Engelbretsdotter og «Fattig ynskje» av Tor Jonsson i en kulturhistorisk sammenheng. Oppgaven etterspør altså en forklaring av hvorfor de tre tekstene er typiske for sin tidsperiode.

I denne delen hjelper vi deg med å plassere samtlige av tekstene i en kultur historisk sammenheng. Dette gjør vi ved å gi deg eksempler på trekk ved tekstenes tematikk og eventuelt skrivemåte som er typiske for henholdsvis renessansen, barokken og etterkrigstiden.