Resonnerende tekst om den realistiske tradisjonen

Her gir vi deg hjelp og inspirasjon til å skrive en resonnerende tekst om realistiske trekk i «Gjengangere» av Henrik Ibsen, «Mannfolk» av Arne Garborg og «Helvetesilden» av Karin Fossum. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din.

Oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk hovedmål 31. mai 2016.

Oppgaveformulering

Vedlegg

− «Gjengangere» av Henrik Ibsen, 1881
− «Mannfolk» av Arne Garborg, 1886
− «Helvetesilden» av Karin Fossum, 2014

Skriv en resonnerende tekst der du viser og forklarer hvordan den realistiske tradisjonen kommer til uttrykk i de vedlagte tekstene.

Kommentar

I svaret ditt skal du vise og forklare hva som er realistiske/naturalistiske trekk ved de tre tekstvedleggene. Du kan velge hva du vil legge mest vekt på. Bruk relevant fagspråk.

Fakta om tekstene

«Gjengangere»

Dramatiker: Henrik Ibsen
Utgivelse: 1881
Sjanger: Skuespill

«Mannfolk»

Forfatter: Arne Garborg
Utgivelse: 1886
Sjanger: Roman

«Helvetesilden»

Forfatter: Karin Fossum
Utgivelse: 2014
Sjanger: Kriminalroman

Bakgrunnskunnskap om realismen

I realismen ble det viktig for forfatterne å vise hvordan livet egentlig artet seg for folk flest. Menneskene og samfunnet skulle skildres nøkternt og realistisk, ikke idealistisk. I motsetning til romantikken var realismen opptatt av samtiden og vanlige menneskers liv. Realismen var dermed en reaksjon på den romantiske perioden den etterfulgte.

Bakgrunnskunnskap om naturalismen

Naturalismen var en videreføring av realismen, men man var i enda større grad opptatt av sammenhengen mellom arv og miljø, altså hvordan bakgrunn og oppvekst hang sammen og formet menneskene og deres personlighet. I naturalismen så man nærmest på litteraturen som en vitenskap, og man skrev om sykdom, sosial nød og urettferdighet, med mål om å endre samfunnet.

Bakgrunnskunnskap om «Gjengangere» og «Mannfolk»

«Gjengangere» er et av Ibsens mest kontroversielle skuespill, og handler om både utroskap, kjønnssykdommer og dobbeltmoral i ekteskapet. I flere år var det ingen nordiske teatre som ville fremføre stykket, og bokhandlere kviet seg for å ha bøkene liggende fremme i butikken. 

Gengangere

Les Studienetts analyse av Gengangere.

Også «Mannfolk» av Arne Garborg var et innlegg i debatten om seksualitet og offentlig moral som dominerte på slutten av 1800-tallet. Mange av de naturalistiske forfatterne påpekte hvor dobbeltmoralsk den offentlige prostitusjonen var, samtidig som samfunnet nektet kvinnene retten til en egen seksualitet. Handlingen er lagt til et student- og kunstnermiljø, og viser hvordan disse menneskene splittes mellom ideal og virkelighet.

Hjelp til oppgavetypen

Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen resonnerende tekst i norsk? Se Studienetts oppskrift her:

Resonnerende tekst

Her får du grundig hjelp til hvordan du kan skrive en resonnerende tekst i norskfaget og til eksamen. Dette er en oppgavetype som ofte er en del av norsk skriftlig eksamen, både i hovedmål og sidemål. Det er lett å kjenne igjen denne typen, for oppgaven er alltid formulert slik: «Skriv en resonnerende tekst …»

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Resonnerende tekst om den realistiske tradisjonen

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 23.09.2020