Fri sprogutvikling

Formålet med denne oppgavehjelpen er å gi deg hjelp og inspirasjon til din artikkel om «Fri sprogutvikling» av Arnulf Øverland. Dette gjør vi ved å gi deg en rekke ideer og eksempler til hva du kan komme inn på i oppgaven din. Denne oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk hovedmål 29. mai 2015.

Her får du tilgang til bakgrunnsinformasjon om emnet som tas opp i «Fri sprogutvikling». I tillegg finner du en redegjørelse for flere av synspunktene som kommer frem i teksten, samt en drøfting av påstanden «Sprogutviklingen er en naturlig prosess. Den lar seg hverken hindre eller påskynde.»

Oppgaveformulering

Vedlegg

- Arnulf Øverland: «Fri sprogutvikling»

Arnulf Øverland hadde en sentral posisjon i språkdebatten på midten av 1900-tallet. Den vedlagte teksten er et innlegg i debatten om samnorsk. Gjør greie for noen av synspunktene i teksten, og forklar kort den språkhistoriske sammenhengen. Drøft deretter denne påstanden fra teksten: «Sprogutviklingen er en naturlig prosess. Den lar seg hverken hindre eller påskynde.» 

Kommentar

Oppgaven er todelt. Du skal vise at du forstår Øverlands tekst og har kunnskaper om språkdebatten på hans tid. I den siste delen skal du vise at du har kunnskaper om språkutvikling. Du kan trekke inn eksempler du kjenner til fra både fortid og nåtid.

Oppskrift på artikkel

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på artikkel. Denne gir deg all den informasjonen du trenger for å skrive en artikkel. Se oppskriften her: Artikkel oppskrift

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Fri sprogutvikling

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 01.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 13.04.2016
    Skrevet av Elev på Vg3