Forstår du ikke, hvad jeg siger, svensker? | Artikkel

Her får du hjelp til å skrive din artikkel om «Forstår du ikke, hvad jeg siger, svensker?». Ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din, veiledes du trygt igjennom denne oppgaven som ble gitt til eksamen i Norsk hovedmål høsten 2015.

Oppgaveformulering

Formuler hovedsynet, og drøft noen av forslagene som kommer fram i teksten. Hvordan tror du nabospråkforståelsen i Skandinavia vil være i framtiden?

​Kommentar

Oppgaven er tredelt, og du skal svare på alle delene. Du skal formulere hovedsynet på en presis måte. I den siste delen skal du grunngi synet ditt.

Oppskrift på artikkel

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på artikkel. Denne gir deg all den informasjonen du trenger for å skrive en artikkel. Se oppskriften her: Artikkel oppskrift

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Forstår du ikke, hvad jeg siger, svensker? | Artikkel

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3