[1]

Forestillinger om det norske | Artikkel

Her gir vi deg inspirasjon til å skrive oppgaven om forestillinger om det norske. Dette gjør vi ved å vise en rekke ideer og eksempler på hva du kan komme inn på i oppgaven din, som hvordan de tre tekstvedleggene spiller på det norske som noe ekte, rent og naturlig, og hvordan reklamene fra 2015 bruker ulike forestillinger om det norske som har lange tradisjoner.

Vi anbefaler at du utformer denne oppgaven som en norsk fagartikkel. Oppgavehjelpen besvarer en oppgave som ble gitt til eksamen i Norsk sidemål 30. november 2015.

Oppgaveformulering

Skriv en resonnerende tekst der du tar utgangspunkt i de tre tekstene, og viser hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i dem.

Vedlegg

Bjørnstjerne Bjørnson: Synnøve Solbakken, 1857 (utdrag)

Reklame for Husfliden, 2015

Bilde fra nettbutikk, Moods of Norway, 2015

Kommentar

Du kan velge hvordan du vil strukturere svaret ditt. Bruk eksempler for å vise hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk.

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Utdrag av teksten: 

Har forestillingen om det norske endret seg?

Du kan velge å fokusere på om forestillingen om det norske er noe som har endret seg fra tiden da Bjørnstjerne Bjørnson skrev «Synnøve Solbakken», og frem til i dag.

  • Hvordan viderefører og fornyer reklamen for Moods of Norway forestillingen om det norske? Kan man lese den som et slags oppgjør med den mer alvorlige forestillingen om det norske som kommer til uttrykk i «Synnøve Solbakken» og i reklamen for Husfliden?
  • Her kan du for eksempel trekke inn traktoren, som er et viktig element i reklamen til Moods of Norway. Den får oss til å tenke på landbruk, samtidig som den har en farge man sjelden ser på en vanlig, norsk gård. Moods of Norway blander tradisjonelle norske elementer med nye farger, og setter det gjerne inn i uventede sammenhenger. Hva gjør dette med vår oppfatning av hva det norske er?
  • Du kan også drøfte hvilke elementer fra «Synnøve Solbakken» som blir videreført i de to reklamene. Har vårt syn på religion, natur og nærhet til dyr forandret seg siden 1857, da «Synnøve Solbakken» ble skrevet, og i så fall hvordan?

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Forestillinger om det norske | Artikkel

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3