Samfunnsengasjement i For trykkefriheten og Lagnad sa vi

Her kommer vi inn på samfunnsengasjementet i tekstene «For trykkefriheten» og «Lagnad sa vi».

Samfunnsengasjementet i «For trykkefriheten»

Wergeland sammenligner den frie tanken med den frie naturen.

  • Diktet hans er en sterk oppfordring til pressen om å stå opp for ytringsfriheten. Her ser vi altså et tydelig samfunnsengasjement når det gjelder trykkefrihet.
  • At pressen tar oppgaven som vokter av ytringsfriheten alvorlig, vil ha konsekvenser for hele verden: «Nei, presse, løft din sterke arm!/Befri all verden i din harm/fra tvang!». Samfunnsengasjementet til Wergeland når altså ut over landets ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn