Samfunnsengasjement i "Du må ikke sove" og "Stortingsmelding 27"

Her kommer vi inn på samfunnsengasjementet i tekstene «Du må ikke sove» og «Barn på flukt - stortingsmelding 27».

Samfunnsengasjementet i «Du må ikke sove»

  • De kjente verselinjene «Du må ikke tåle så inderlig vel/den urett som ikke rammer deg selv» er hentet fra dette diktet. Her oppsummerer Øverland på mange måter sitt budskap: Vi er alle pliktige å gjøre noe når samfunnet er truet.
  • Han viser til hvordan den uretten som skjer, rammer helt tilfeldig: «Vi vet ikke selv, hva vi ligger og venter,/og hvem der kan bli den neste, de henter». Slik bruker han sammenlig...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn