Samfunnsengasjement i tekstene | Bethlehem 2005 og SMS fra Gaza

I dette avsnittet går vi gjennom tekstene én etter én, og ser på hvordan de ulike tekstene kan sies å være eksempler på. Både type medium, uttrykksform og språklige virkemidler kan her være relevante.

På denne siden tar vi for oss tekstene «Bethlehem 2005» og «SMS fra Gaza». Samfunnsengasjementet i de øvrige tekstene tar vi for oss på de neste sidene.

Samfunnsengasjementet i «Bethlehem 2005»

Denne graffitien er laget på en mur som er bygget av israelske myndigheter, delvis på palestinsk område.

  • Muren er omstridt, og er blitt fordømt av store deler a...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn