Samfunnsengasjement på ulike måter

Her får du hjelp til å skrive oppgaven om samfunnsengasjement i ulike tekster. Dette var oppgave 1 på eksamen i norsk skriftlig våren 2014, hovedmål. Studienetts oppgavehjelp gir deg hjelp til hvordan tekstene i oppgavesettet uttrykker samfunnsengasjement på ulike måter. 

Dette gjør vi ved å gå gjennom innholdet i alle åtte tekstene, og se på hvordan de på ulikt vis er eksempler på samfunnsengasjement. Deretter ser vi på hvilken betydning denne typer tekster kan ha for samfunnsdebatten.

Notatene tar for seg alle tekstene i oppgaveheftet:

 • «Bethlehem 2005» av Banksy
 • «Beskytt barna, Jens!» av Marianne Borgen
 • «Lagnad sa vi» av Arnljot Eggen
 • «Den lange, farlige reisen til Norge» av Erfan
 • SMS fra Gaza av Mads Gilbert
 • Melding til Stortinget (2011–2012): Barn på flukt
 • «For trykkefriheten» av Henrik Wergeland
 • «Du må ikke sove» av Arnulf Øverland
Oppgaven:
De vedlagte tekstene i oppgavesettet uttrykker samfunnsengasjement på ulike måter. Velg minst tre av tekstene, og gjør greie for hvordan engasjementet kommer til uttrykk. Reflekter over hvilken betydning du mener slike tekster kan ha.
Kommentar:
Oppgaven er todelt, men du kan velge hvordan du vil strukturere svaret ditt. Det skal komme tydelig fram i svaret hvilke tekstvedlegg du bruker. Når du gjør greie for hvordan engasjementet kommer til uttrykk, skal du legge mest vekt på innholdet i tekstene. Du kan trekke inn form der du mener det er relevant. Når du reflekterer over hvilken betydning slike tekster kan ha, kan du også trekke inn andre tekster du kjenner til.


Hjelp til oppgavetypen?

Trenger du mer hjelp til å skrive og bygge opp oppgavetypen 'fagartikkel i norsk', kan du se Studienetts oppskrift på Artikkel her.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Samfunnsengasjement på ulike måter

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 05.04.2016
  Skrevet av Elev på Vg3