Sammenligning

I det følgende skal vi sammenligne noen av virkemidlene som brukes i de to stillingsannonsene, og til slutt vurderer vi i hvilken grad de er vellykket når det gjelder målet om å tiltrekke seg kompetente søkere.

Sammenligning av språklige og visuelle virkemidler

Her skal vi sammenligne bruken av språklige og visuelle virkemidler i stillingsannonsene.

Mye tekst

Begge stillingsannonsene inneholder mye tekst i liten skrift. Dette kan ha to virkninger:

  • Noen lesere synes det er altfor mye tekst, og blar heller videre.
  • Mennesker som er interessert i stillingene, får mye informasjon om de ledige jobbene.

Selv om mye og tettskrevet tekst ofte ikke anbefales i f.eks. en reklame der man ønsker å holde på oppmerksomheten til så mange som mulig, kan det fungere her, fordi det ikke gjør så mye at de som ikke er aktuelle for stillingene, ikke leser hele teksten. Målgruppen blir dermed mindre, og man er avhengig av at de som kan være aktuelle for stillingene, ønsker å lese videre.

Slik kan avsender prøve å sikre at de som søker på jobben, er godt informerte om arbeidsoppgavene, og kanskje unngå mange ukvalifiserte søkere.

Fagspråk

De to stillingsannonsene inneholder også mange avanserte fagord. For et menneske som kjenner bransjen, vil teksten dermed gi god og presis informasjon om hva slags arbeidsoppgaver og verktøy hun eller han kan forvente seg å jobbe med.

I tillegg vil også bruken av fagspråk «skremme vekk» ukvali...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn