Retorisk analyse av Adresseavisen søker Javautvikler

I denne delen skal vi gjøre en retorisk analyse av stillingsannonsen «Adresseavisen søker Javautvikler». Vi ser på komposisjonen av annonsen, de visuelle og språklige virkemidlene, hvilke appellformer som brukes og hvordan tekst og bilde virker sammen.

Komposisjon

I dette avsnittet ser vi på hvordan stillingsannonsen er bygget opp, hva den består av, og hvorvidt det er formmessig balanse i annonsen.

Blikkfang

Det første som møter blikket når man får øye på denne annonsen, er selve stillingstittelen, nemlig «Javautvikler». Dette ordet er fremhevet ved å ha en mye større font enn resten av overskriften, og man blir dermed umiddelbart oppmerksom på hva slags jobb det er snakk om.

Bilde

Dernest er det naturlig å se på bildet til høyre, særlig fordi siste del av overskriften løper helt over til høyre side, og dekker øverste del av bildet. Når vi har lest overskriften helt ut, er øynene våre med andre ord på bildet av mediehuset der Adresseavisen holder til.

Brødtekst

Selve stillingsannonsen er plassert på venstre side. Den starter med spørsmålet «Vil du bidra teknologisk i et av Norges ledende mediehus?» i uthevet skrift. Dersom svaret på dette er ’ja’, er det naturlig å fortsette å lese annonseteksten.

Logo

Adresseavisens logo er plassert helt nederst til høyre i annonsen. Det er her det er naturlig for blikket å avslutte dersom man kikker over hele annonsen, og det som sitter igjen når vi blar videre, er derfor «Adresseavisen».

Balanse

De ulike elementene i annonsen er relativt godt balansert i forhold til hverandre: Brødtekst og bilde utgjør hver sin del av annonsen, og tegningen og bildet på høyre side fungerer som et lettere element som virker som motvekt til den omfattende teksten til venstre. Samtidig er stillingstittelen uthevet i store bokstaver oppe til venstre, slik at man umiddelbart får øye på hva slags stilling som er ledig.

Mer hjelp?

Hvis du har ytterligere bruk for hjelp til analyse av oppbygging av en reklame, så les Studienetts veiledning til reklamens oppbygging.

Analyse av visuelle virkemidler

Det visuelle i denne stillingsannonsen består først og fremst av en tegnet mobiltelefon, med bilde av mediehuset der Adresseavisen holder til, på «skjermen». I tillegg finner vi logoen til arbeidsgiveren og rekrutteringsfirmaet nederst til høyre.

Illustrasjon av smarttelefon

Tegningen av en smarttelefon underbygger arbeidsoppgavene som ligger til stillingen som utlyses, siden den som får jobben, skal være med og utvikle teknologiske tjenester på digitale plattformer, blant annet mobil. Illustrasjonen passer derfor til innholdet i stillingsannonsen.

Bilde av mediehuset

Bildet på «skjermen» av mobilen viser et stort, moderne brunt bygg, og det ser ut som om det ligger ved elvebredden. Den som leser annonsen, kan dermed anta at hun eller han vil få en arbeidsplass i nærheten av elva.

Kontorbygget det er bilde av, kan i prinsippet være et hvilket som helst kontorbygg, og sier lite om selve arbeidsplassen eller arbeidsoppgavene. Bildet er altså ikke med på å vekke noen interesse for selve stillingen som utlyses, og det sier ingenting om hva en fremtidig arbeidstaker kan vente seg. Den eneste måten bildet utmerker seg positivt på, er dersom jobbsøkeren er opptatt av å jobbe i nærheten av elva, altså i fine omgivelser.

Logo

Nederst til høyre i annonsen finner vi to logoer. Logoen til Adresseavisen er skrevet i gammeldags, gotisk skrift, slik vi også finner i f.eks. Aftenpostens logo, og denne skriften er med på å gi inntrykk av at Adresseavisen er en seriøs, ærverdig avis.

At Experis er hentet inn som rekrutteringshjelp, noe som blir tydelig ved at de to logoene står side om side, viser at Adresseavisen legger ned mye innsats i å få tak i den rette personen. Dersom den som leser annonsen, kjenner til Experis og har et godt inntrykk av byrået, vil nærværet av logoen deres gi et positivt inntrykk til en potensiell søker.

Farger

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn