To stillingsannonser | Sammensatt tekst

Her gir vi deg hjelp til å komme i gang med oppgaven der du ble bedt om å sammenligne to stillingsannonser, som gitt til skriftlig eksamen i Norsk hovedmål 22. november 2016. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser og sammenligninger av visuelle, språklige og retoriske virkemidler i reklameannonsene «Adresseavisen søker Javautvikler» og «Å jobbe med IKT i Forsvarets logistikkorganisasjon».

Fakta om «Adresseavisen søker Javautvikler»

Avsender: Adresseavisen Teknologi via rekrutteringsselskapet Experis
Medium og utgivelse: Trykket i Adresseavisen 30.1.2016
Sjanger: Stillingsannonse
Tekstens hensikt: Hensikten med annonsen er å få flest mulig gode søkere til den aktuelle stillingen

Fakta om «Å jobbe med IKT i Forsvarets logistikkorganisasjon»

Avsender: Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO)
Medium og utgivelse: Trykket i A-magasinet, bilag til Aftenposten, 22.5.2015
Sjanger: Stillingsannonse
Tekstens hensikt: Hensikten med annonsen er å få flest mulig kvalifiserte søkere til stillingen

Oppgaveformulering

Vedlegg:
− «Adresseavisen søker Javautvikler», stillingsannonse, Adresseavisen 30.01.2016
− «Å jobbe med IKT i Forsvarets logistikkorganisasjon», stillingsannonse, Amagasinet 22.05.2015

Sammenlign de to vedlagte tekstene. Bruk begrep fra retorikken. Hvordan mener du de sammensatte tekstene fungerer som stillingsannonser?

Kommentar:
Oppgaven er todelt. I sammenligningen din skal du kommentere både tekst og bilde og samspillet mellom dem, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. Bruk relevant fagspråk. I den siste delen skal du begrunne synspunktene dine.

Hjelp til oppgavetypene

I tillegg har Studienett laget oppskrifter som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriftene her:

Sammensatt tekst: Har du behov for hjelp til å analysere en sammensatt tekst? Se Studienetts oppskrift på analyse av sammensatte tekster her:

Reklameanalyse: Hvis du har behov for hjelp til å skrive en reklameanalyse, så se Studienetts oppskrift på reklameanalyse her:

Retorisk analyse: Har du behov for hjelp til å skrive en retorisk analyse? Se Studienetts oppskrift på retorisk analyse her:

Retorisk analyse

Her får du hjelp til å skrive en retorisk analyse eller en analyse av sammensatt tekst i norskfaget. Vi ser på hvordan du forbereder, strukturerer og skriver oppgaven din på en god måte. Du får også eksempler på oppgavetypene.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

To stillingsannonser | Sammensatt tekst

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.