Et menneskesyn som dreper | Analyse

Her gir Studienett deg hjelp og inspirasjon til analyse av sakprosateksten «Et menneskesyn som dreper», som funnet på side 319 i Spenn 1. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbyggingen, kommunikasjonssituasjonen, de retoriske og språklige virkemidlene, tema og budskap. Til slutt diskuterer vi hvorvidt teksten er overbevisende.

Fakta om «Et menneskesyn som dreper»

Forfatter: Shabana Rehman
Utgivelse: Publisert i Dagbladet 23. januar 2002
Kontekst: Kommentaren ble publisert to dager etter drapet på svensk-kurdiske Fadime, en av de mest omtalte æresdrapssakene i Skandinavia

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer «Et menneskesyn som dreper», er det viktig at du viser hvordan forfatteren bruker ulike typer virkemidler for å formidle et bestemt budskap, og forklarer hvorfor du mener at forfatteren lykkes eller ikke lykkes i sitt forsøk på å overbevise leserne.

Du må altså få frem sammenhengen mellom argumenter og innhold. Du kan videre velge å fokusere særlig på et av temaene som tas opp i teksten:

Opplysning: Deler av teksten til Rehman handler om å forklare hvilke mekanismer som opererer i kulturer som mange av mottakerne mest sannsynligvis ikke kjenner så godt. Hvorfor tror du Rehman vil forklare hvordan disse kulturene fungerer? Øker det sjansen for at vi stoler på argumentasjonen hennes?

Årsaker til æresdrap: Gjennom sin beskrivelse av æreskulturer, peker Rehman samtidig på noen av årsakene til at æresdrap begås. Hva er disse årsakene? Kan det være andre? Hvilken effekt har det at hun identifiserer årsaker til æresdrap?

Status i Skandinavia: Deler av teksten hennes handler om forholdene «her hjemme», og at det bør tas grep i de skandinaviske landene for å unngå at det skjer flere æresdrap. Hva mener hun vi må gjøre? Hvem er det som må ta ansvar? Hvorfor tror du hun snakker særlig om Skandinavia?

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Et menneskesyn som dreper | Analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.