Språklige virkemidler

I denne delen ser vi på hvilke språklige virkemidler Skomsvold bruker, og hvordan dette tydeliggjør sider ved Matheas personlighet, som hvor opptatt hun er av døden og av lek med språk og ord. I tillegg skal vi ta for oss humoren og symboler i teksten. Mathea krydrer historien sin med utdrag fra dødsannonsene og setter sammen eller deler opp ord så de får ny mening.

Dødsannonsene: disse har en klar funksjon, de viser hvor opptatt Mathea er av døden, og at hun bruker mye tid på å lese dødsannonser i avisene. Hun bruker sitater fra dødannonsene i andre situasjoner. Løsrevet fra sin naturlige kontekst, resulterer de ofte i en form for galgenhumor: «Han sier bare «jadda» og så snur han seg og  forsvinner inn på stien i skogen. En liten engel til...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn