Oppbygging

Videre skal vi se på oppbyggingen av romanen «Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg». Vi fokuserer særlig på hvordan Matheas turer til butikken fungerer som handlingsdrivende situasjoner som gradvis bygger opp til vendepunktet og bokens klimaks.

Løs komposisjon

Romanen har en ganske løs oppbygging, men det er noen underliggende strukturer. I nåtidshandlingen skjer det ikke så mye, men Mathea fyller på med minner fra et stille liv. Disse minnene dukker tilsynelatende tilfeldig opp, slik tanker ofte gjør. Denne måten å trekke minnene inn i handlingen på, gir altså en ganske realtistisk fremstilling av en eldre dame og hennes tanker.

Butikkturene

Romanen er bygget opp omkring Matheas turer til butikken. Sammen med dødsannonsene i avisen og Dagsrevy...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn