Tema

I denne delen diskuterer vi bokens tema, og ser særlig på hvordan boken tar opp identitet, konflikter i nære relasjoner og historiefortelling.

Identitet

Identitet er et sentralt spørsmål som tas opp gjennom hele boken. Davids identitet kommer frem gjennom brevene som Jon, Arvid og Silje skriver til ham, samtidig som deres identitet også skinner gjennom i disse brevene, og i kapitlene som handler om deres liv i 2006.

Hvem kan definere David? 

Jon, Arvid og Silje har sine forskjellige oppfatninger av hvem David var som ungdom. Disse oppfatningene er noen ganger motstridende, andre ganger utfyller de hverandre. Kan én person gi et helt og sant bilde av et menneske, eller er det mangfoldet i forskjellige inntrykk som blir til det sanneste bildet?

Hv

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn