Oppbygging

Her ser vi på oppbyggingen av romanen «Innsirkling». Det er ikke en sammenhengende fortelling i tradisjonell forstand, da den har tre fortellerstemmer som forteller hver sin del. Vi fokuserer særlig på hvordan de tre delene forholder seg til hverandre, hvordan de utfyller og kontrasterer  hverandre. 

Tittelen på romanen «Innsirkling» er nært knyttet til hvordan romanen er bygget opp. I de tre delene til Jon, Arvid og Silje, veksler brevene de skriver til David med episoder fra deres egne liv. Denne vekslingen er med på å «innsirkle» spørsmålet om hvem David er, eller var. På grunn av denne spesielle oppbyggingen, blir David gradvis sirklet inn, ved at vi får vite mer og mer om ham.

Uenige fortellere

Flere ganger skriver fortellerne om hverandr...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn