Innsirkling | Analyse

Dette er hjelp til analyse av romanen «Innsirkling» av Carl Frode Tiller. Dette gjør vi ved å vise en rekke eksempler på mulige analyser av oppbyggingen, personene, miljøet og temaet i boken.

Inngangsvinkler til analyse og tolkning

Når du analyserer romanen «Innsirkling», kan det være lurt å ha et overordnet fokus, altså en spesiell inngangsvinkel, som du holder på i hele analysen. Du kan for eksempel ta for deg bokens tema, eller du kan se på hvordan historien er bygget opp for å «sirkle inn» David og hvem han er, eller var.

Tema

Temaet i «Innsirkling» kan sies å være identitet – Jon, Arvid og Silje skriver brev til David for å hjelpe ham med å finne ut hvem han er, samtidig som vi blir kjent med dem. Gjennom brevene de skriver, får vi vite hvem de tenker David var, hvordan de så seg selv på den tiden de kjente David, og hva de tenker om dette nå. I kapitlene der handlingen utspiller seg i nåtid, får vi vite hvem de er som voksne.

 • Hvem blir vi best kjent med gjennom Jon, Arvid og Siljes brev, dem selv eller David?
 • Hvem er David? Er han Jons, Arvids eller Siljes historie, eller en kombinasjon av alle tre?

Oppbygging

En annen mulig inngang til oppgaven din, er å se på hvordan Tiller har bygget opp historien. Hver av de tre fortellerne har sin del, der det veksles mellom kapitler fra fortellerens liv i nåtid, og brevene de skriver til David.

 • Hvordan forandres fremstillingen av David etter hvert som fortellerstemmene skifter?
 • Hvordan danner vi oss et bilde av Jon, Arvid og Silje når det én av dem skriver går imot det de andre skriver? Kan man si at noen av dem har rett, mens andre tar feil?

Oppskrift på romananalyse

I tillegg har Studienetts laget en oppskrift på romananalyse. Se oppskriften her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Innsirkling | Analyse

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 29.05.2016
  Skrevet av Student på 1. år
  Imponerende arbeid. Hjalp så mye på forståelsen av boken uten å ha lest den. Reddet meg i en krisesituasjon rett før eksamen.
 • 14.09.2022
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 23.11.2021
  Skrevet av Elev på Vg3
 • 16.11.2021
  Skrevet av Elev på Vg3