Symboler

I denne delen skal vi ta for oss symboler i «Fugletribunalet» av Agnes Ravatn. Vi skal nærmere bestemt se på:

  • Parallell til historie fra norrøn mytologi
  • Fuglesymbolet

Parallell til historie fra norrøn mytologi

Gjennom fortellingen om Allis og Bagge løper det også en annen fortelling; den om Balders død, verdens undergang og hvordan kjærligheten fra Lokes kone Nanna gjør det umulig for ham å sone, og å gjøre opp for seg. Denne fortellingen er hentet fra norrøn mytologi, og har flere likhetstrekk med historien om Allis og Bagge.

«– Inga sak å elske Balder, han var jo elska av alle. Men tenk å elska Loke, sa eg. – Ho hindrar han i å sone. Eg trekte pusten. – Eg ville gjort det same for deg, sa eg og raudna i same sekund.» (s. 168-169)

Viktige temaer i alle tider

Gjennom å vise likheter mellom følelsene av skam og skyld hos Allis og Bagge, og forbrytelser som vi kjenner fra norrøn mytologi, tydeliggjør forfatteren at disse følelsene er velkjente for mennesker fra alle tider.

Forsoning er altså et tema som har stått sentralt helt siden norrøn tid. Samtidig gjør denne parallellen historien om Allis og Bagge enda mer mystisk og gåtefull, siden den knyttes til overtro fra svært gammel tid.

Når Allis forteller Bagge historien om Loke, sier hun: «Dragen Nidhogg kjem flygande frå Nidafjelli og over vollen i den nye verda. Han har menneskelik i fjørene. Der sluttar det.» (s 191) Slutten på fortellin...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn