Miljø

I dette avsnittet ser vi på hva slags miljø Ravatn beskriver i «Fugletribunalet», og hvordan det fungerer i historien. Vi ser på både på:

  • Det ytre miljøet
  • Det sosiale miljøet

Ytre miljø

Når Allis skal rømme vekk fra skandalen hun har stelt i stand, ender hun opp et lite sted på Vestlandet, ved en fjord:

«Det hadde ikkje vore noko å sjå. Knapt hus, berre riksvegen med bilar som dura forbi. Butikken var den einaste kontakten eg hadde med omverda, og på butikken var heller ikkje folk å sjå, berre den same eldre kvinna bak disken kvar gong som skulte på meg over den krumme ørnenasen.» (s. 25)

Avskjermet: Miljøet der handlingen utspiller seg er altså lite og avskjermet, og naturen er idyllisk. Det er ingen andre mennesker der til å observere dem. At stedet der handlingen foregår er så lite og øde, gjør at relasjonen mellom Allis og Bagge blir ekstra tydelig – de er helt isolerte og har bare hverandre å tenke på.

Levende natur: Samtidig gjør nærheten til naturen at denne spiller en viktig rolle: Fuglene i historien får en slags mystikk over seg, og naturen blir levendegjort: «Skogen om natta, heilt svart og stille, berre pusten min som vekte det som sov.» (s. 78) Naturen og hagen blir altså viktige rammer for følelsene ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn