Fortellerteknikk

Her skal vi ta for oss fortellerteknikken i «Fugletribunalet». Vi skal se nærmere på fortellersynsvinkelen og fortellermåten.

«Fugletribunalet» fortelles i 1. person, der vi følger Allis Hagtorn og hennes møte med Sigurd Bagge. Historien er altså fortalt gjennom en jeg-forteller. Dette gjør at vi kommer tett på hovedpersonen og opplever og føler det samme som henne, og vi ser også Bagge gjennom hennes øyne.

Denne nærheten gjør at vi sympatiserer med Allis, og at vi skjønner hvordan hun tenker og h...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn