Tema og budskap

Til sist skal vi ta for oss tema og budskap i romanen «De dødes tjern» skrevet av André Bjerke.

Tema i «De dødes tjern»

Et tema er noe romanen handler om på et mer abstrakt nivå enn selve handlingen. Hva kan være temaer i «De dødes tjern»?

Psykoanalyse: Ved å avdekke de psykologiske prosessene som har foregått i drapsmannens underbevissthet, blir han til slutt avslørt. Boken tar dermed opp hvordan kriminelle handlinger har en psykologisk årsak. Metoden har også god effekt på Liljans problemer. Ved å fremstille psykoanalysen som en solid underbygget, vellykket, vitenskapelig metode som står i sterk kontrast til overnaturlige tanker, kan leseren få et positivt inntrykk av den.

Det overnaturlige: Sagnet om Tore Gruvik gir hele romanen en skummel stemning. Noen ganger kan leseren bli l...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn