Personer

I dette avsnittet tar vi for oss noen av romanens viktigste personer. Disse er henholdsvis:

  • Berhard Borge
  • Kai Bugge
  • Gabriel Mørk
  • Bjørn Werner

I tillegg skal vi blant annet komme inn på disse punktene:

  • Hva er sammenhengen mellom fortelleren i romanen og forfatteren?
  • Hvordan får personene frem motsetninger mellom det overnaturlige og vitenskapen?
  • Er personene dynamiske eller statiske? Typer eller individer?

Berhard Borge

Bernhard Borge er romanens forteller og jeg-person. Han er kriminalforfatter, og er gift med Sonja.

Bjerke har skrevet «De dødes tjern» under pseudonymet Bernhard Borge, samtidig som han fremstiller det som om jeg-personen har skrevet boka. Dermed ser det ut til at Bjerke har skrevet en bok om seg selv. Vi vet imidlertid at handlingen er fiktiv, for eksempel var han ikke gift med Sonja, og Svartskogen i Østerdalen eksisterer ikke.

Mesteparten av informasjonen om Borge får vi gjennom det har sier og tenker.

Det er tydelig at han har et svært negativt kvinnesyn: «Når kvinner skal fortelle en historie, begynner de regelmessig med poenget; forutsatt da at deres historier har et poeng, hva de som oftest ikke har.» (s. 9). Han setter også stor pris på sin kones fruktbarhet og at hun er en god husmor.

Borge liker Bugge, men deler ikke synspunktene hans om psykoanalyse: «Personlig liker jeg Bugge ganske godt, (…) selv om jeg på ingen måte kan dele hans synspunkter; de virker forskrudde og rare på meg.» (s. 11).

Fordi forfatteren fremstiller seg selv som fortelleren i romanen, kan man lure på om han har de samme meningene som Borge om f. eks. kvinner og psykoanalyse.

Fordi kvinnesynet er så overdrevent negativt og satt på spissen at det fremstår som lite realistisk, er det kanskje mer sannsynlig at Bjerke har gitt Borge synspunkter som motstrider sine egne. Ved å gi ham et overdrevent negativt kvinnesyn og vise at psykoanalysen funger...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn