Oppbygging

I denne delen skal vi se nærmere på oppbyggingen av romanen. Når du skal analysere oppbyggingen av «De dødes tjern», er det relevant å undersøke:

  • Hvordan innledes og avsluttes romanen? Hvilken betydning har disse delene?
  • ​Blir handlingen kronologisk fremstilt?
  • Hvordan bygges spenningen gradvis opp mot et høydepunkt?

Presenterende innledning

«De dødes tjern» starter med en presentasjon av hovedpersonene og deres oppdrag.

Helt først forteller jeg-personen, Berhard Borge, at han vil begynne med begynnelsen: «Det er en god, gammel regel som sier at man bør begynne med begynnelsen» (s. 1). Dette skaper forventninger hos leseren om at det som skjer i middagsselskapet har stor betydning for det videre handlingsforløpet.

Allerede i innledningen presenteres systematisk alle personene som har en viktig rolle: «La meg like godt først som sist introdusere personene i mitt drama for at de ikke skal virke som en tåkeaktig masse på leseren» (s. 2).

Som han selv skriver, gir denne presentasjonen leseren god oversikt over hovedaktørene, og det er også enkelt å bla tilbake for å repetere hvem som er hvem. Det at de presenteres samtidig og omtrent like detaljert, gir inntrykk av at alle er like viktige, og senere, at alle kan være en eventuell morder.

I kapittel 2 er Werner forsvunnet, og Gran, som tror han...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn