Miljø

Her skal vi se nærmere på miljøet i romanen. Naturen og omgivelsene i «De dødes tjern» er med på å skape en nifs og mystisk stemning.

Innelukket og isolert

Hytta der mesteparten av handlingen foregår ligger svært øde til: «Det er en av de mørkeste og mest gudsforlatte traktene i landet, mil etter mil av svart, tjukk skau; det nærmeste stedet hvor det bor folk, er en liten bygd, en husklynge som ligger ca. to timers vei fra hytta.» (s. 21).

Beliggenheten og de skremmende omgivelsene gjør at terskelen for å besøke eller forlate hytta er høy, altså er vennegjengen temmelig isolert. Når Gran blir drept, er det lett å tro at morderen er en av dem som befinner seg i hytta, noe som gir en skummel situasjon.

Når vennene kommer så tett innpå hverandre, viser det seg at de i...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn