Om denne nettboken

© 2020 Better Students ApS

Tittel: Bli hvis du kan. Reis hvis du må | Analysehjelp
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2016
Sist oppdatert: 23.08.2019
Antall sider: 16

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2016). Bli hvis du kan. Reis hvis du må | Analysehjelp. Hentet 2. april 2020 fra https://www.studienett.no/norsk/analyse/roman/bli-hvis-du-kan-reis-hvis-du-maa

Litteratur

Når foreldrene skilles (27. august 2017). Rose-Maries litteratur- og filmblog. Hentet 23.08.19 fra https://rosemariechr.blogspot.com/search/label/Flatland%20Helga