Tema

Følgende ser vi nærmere på hvilke temaer som tas opp i Camilla Colletts roman. «Amtmannens Døtre» er den første norske romanen som tar opp et større samfunnsproblem. Tema er derfor svært viktig når du analyserer denne teksten. Vi foreslår her kvinnesyn, kjønnsroller og samfunnsproblemer som tema i romanen.

Kvinnesyn og kjønnsroller

I romanen som helhet er det spesielt forestillinger om ekteskapet som er tema, mens i tekstutdraget vi leser, er det særlig måten de to mennene omtaler en ung jente på, som står i fokus.

...

Samfunnsproblemer

Romanen til Camilla Collett var den første som satte samfunnsproblemer under debatt. Collett viser med all tydelighet hva hun mener om synet på ekteskapet på denne tiden, og hun kritiserer samfunnets forventninger til kjønnene generelt og kvinnene spesielt.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn